Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Niçin İbadet Etmeliyiz Gençliğin El Kitabı 2

Karton Kapak, İthal Kağıt, 311 Sayfa

Kdv Dahil : 4,25 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Hayat ve Hatıratım - R
Mufassal Tarihçei Haya
Sahihi Müslim Muhtasar
Kahramanlık Hikayeleri
Osmanlı İmparatorluğu
Şamua Elmalılı Hak Din
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Ürün Özellikleri - SOHBET - VAAZ - HUTBE » SOHBET

Tenbihul Gafilin Bostanül Arifin Altın Öğütler

 Ürün Özellikleri : Bez Cilt, 2.Hamur , 1.144 Sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Ebu'l - Leys Semerkandi Çeviren. Abdülvehhab Öztürk
 Yayınevi : Saadet Yayınevi
 Ebat : 17x24
 Kdv Dahil : 24,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 5199
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


  

        Stoktan kargo ile üç günde teslim 

  

Kitap

:

 Tenbihül Gafilin ve Bostanül Arifin

Yazar

:

 Ebul-leys Semerkandi

Tercüme

:

 Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk

Yayınevi

:

 Saadet Yayınları

Etiket Fiyatı

:

 46 TL

Gonca Fiyatı

:

 24 TL

Kağıt - Cilt

:

 2. Hamur Kağıt  -  Lüks Bez Cilt

Sayfa - Ebat

:

 1.144  sayfa  -  17x24 cm

Yayın Yılı

:

 2011

 

   

 

Saadet yayınları , Ebu’l Leys Semerkandi tarafından yazılan Tenbihul Gafilin Bostanül Arifin Sohbetler  adlı kitabı incelemektesiniz. Tenbihul Gafilin Bostanül Arifin Sohbetler kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla  oku .  O, insanı " alak " dan yarattı.

 Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

              TENBİHUL GAFİLİN BOSTANÜL ARİFİN

                  tenbihül gafilin bostanul arifin

                            Ebul Leys'ten altın öğütler   

 

                          GİRİŞ

 

Bizi Kitabına hidayet eden ve bizi sevgililerin er kıymetlisi ile diğer ümmetlere üstün kılan Allah’a hamd ederim. Öyle bir hamd ki istenen rızasını celp eder, saklı vergisini kazandırır ve bizleri nimetlerine şükredenlerden, velilerini ve nimetlerini bilenlerden kılar.

 

Efendimiz Muhammed’e, Resul’ü Mustafa’ya, Nebisi Mücteba’ya (seçkin kuluna); O’nun al’ine, tertemiz soyuna; ashabına ve bütün ümmetine salat ederim.

 

Fakih Zahid Alim Nasr bin Muhammed bin İbrahim es –Semerkandı - Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin – der ki:

 

Allah Teala’nın edepte marifet, ilimde haz, hikmet ve vaazlara bakış, iyi kimselerin hayatlarına ve Allah’ın zatı hakkında içtihat edenlerin içtihatlarına vukuf nasip ettiği kimseye, Allah’ın Kitabı’nın:

 

“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel vaaz ile davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…” buyurduğu ve sünnette de, Abdullah bin Mes’ud radıyallah anh rivayetinde:

 

“Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, bizi usandırma korkusu ile bize ara sıra vaaz ederdi” şeklinde geçtiği üzere davet ve vaazı vacip (bir görev) gördüğün için, bu kitabında, ona göz atan kimseye şifa olacak vaaz ve hikmetler derledim.

 

Ona vasiyetim bu kitaba önce kendi nefsinin öğüt ve ibret alması, sonra da Allah rızası için başkalarına öğüt verme niyetiyle bakmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bize bütün bunları emretmiş ve bu hususta sünnet de varid olmuştur. Allah Teala söyle buyurmuştur:

 

 “…Kitabı öğretmeniz nedeniyle Rabbe has kullar olur.”

 

Bazı alimler, bunun manasının: Kitap’tan insanlara öğrettiklerinizle amel edin, demektir, Demişlerdir. Allah Teala bir başka ayette de:

“… Allah’tan kulları arasında ancak alimler korkar…” buyurmuştur. Allah Teala, Peygamberi (s.a.s.)’e de:

“Ey elbisesine bürünen! Kalk insanları uyar” buyurmuştur. Bir başka ayette de:

“Öğüt ver; çünkü öğüt mü’minlere fayda verir” buyurmuştur.

Peygamber (s.a.s.)’den de: “bir saat tefekkür etmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” dediği rivayet edilmiştir.

Kim hikmetlere, vaazlara ve selef-i salihinin ibretli hayatlarına bakmaktan yüz çevirirse, mutlaka iki şeyle karşı karşıya kalır: Ya az amelle yetinir ve kendisinin hayırlara koşan öncülerden olduğunu vehmeder, yahut biraz çalışır, bunu gözünde büyütür. Bununla başkalarından üstün olduğunu görür. Böylece gayreti boşa gider.

 

Ama bunlara bakarsa, ibadetlere karşı isteği artar; onların derecelerine yetişmekteki kusurunu bilir. Bu itibarla Allah’tan en temiz amelleri ve en büyük bereketleri dileriz. O, çok lütufkardır, her şeye kadirdir. ( tenbihul gafilin, bostanül arifin kitap, oku, kitabı, online satın al, yayın, kitab, ucuz dini kitap, uygun fiyat, kitabı, saadet yayınları, tenbihül gafilin,   islami kitap  satış, gonca kitabevi,  İslam, onlıne satış, bostanül )

 

       EBÜ’L-LEYS NASR BİN MUHAMMED ES- SEMERKANDİ

                                   (Ö. 375 H. / 985 M.)

 

Büyük İslam alimlerinden olup adı Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Leys olup, Semerkandi nisbesiyle tanınmıştır. İmam-ül Hüda ve fakih lakaplarıyla da anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, H. 375 (M. 985) yılında vefat etti.

Semerkand’da doğan Ebü’l-Leys semerkandi, küçük yaşlarda ilim tahsiline başladı. Zamanının önde gelen alimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Öğrenim silsilesi İmam Ebu Yusuf’a ulaşan Ebu Cafer Hundivani’den dersler aldı. Hanefi fıkhında yüksek derecelere ulaşım Fakih lakabını aldı. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve İslam tarihlerinde de engin bilgiye sahip olup, kendisine İmam-ül Hüda lakabı verildi.

Hanefi mezhebinin en büyük alimlerinden olan Ebü’l-Leys Semerkandi, güzel ahlak sahibi olup İslam dininin yüceliğini ve ebedi saadete ermenin yollarını, hayatı boyunca insanlara anlatmaya çalıştı.

 

Buyurdu ki:

“Kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve şu dört şeyden de sakınmalıdır: sarılması gereken dört şey şunlardır: Namazları doğru kılmalı, zekatı vermeli, Kuran-ı Kerim okumalı, Allahü Teala’yı unutmayıp çok anmalı ve zikretmelidir. Sakınması icap eden dört şey de şunlardır: Yalan söylememeli, hiyanet etmemeli, kovuculuk (söz taşıma, gıybet etme) yapmamalı, üzerine idrar sıçratmamalıdır. Nitekim Ebu Ümane (r.a.)’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulüllah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“idrardan sakınınız! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey odur!” bir başka hadis-i şerifte ise:

“İdrardan çekininiz. Kabir azabının çoğu sidik (sıçrantısı) sebebiyledir!” buyurmuştur.”

 

Haram ve şüphelilerden sakınmakta ve dünyaya değer vermemekte çok yüksek derecelere ulaşan Ebü’l-Leys Semerkandı, birçok talebe yetiştirip, çeşitli alimlere dair çok kıymetli eserler yazmıştır. Yazdığı eserlerin en meşhurları vaaz ve nasihat kitapları özelliğinde olan “ Tenbihül Gafilin ” ve “ bostanül arifin ”dir. Bütünüyle İslam ahlakını anlatan bu eserler, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle beraber, nasihat ve hikmetli sözler içerirler. Ebü’l-Leys Semerkandı ’nin diğer önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

 

1-    Tefsir-ül-Kur’an,

2-    Hizanet-ül-Fıkıh,

3-    Uyun-ül-Mesail fil-Fürü,

4-    Esrar-ül- Vahy,

5-    Kurret-ül-Uyun ve Müferrihu-Kalp-il-Mazhun

6-    Şerh-i Fıkh-ul-Ekber,

7-    Dekaid-ul-Ahbar fi Zikr-il-Cennet-i Ve’n-Nar,

8-    El-Feteva.   

 

............................................................................

         

Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak 'Tevhid' birlik dini olan İslâm'ın 'ana caddesi'ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksın. 

Eserde de görüleceği gibi; ihlas, ölüm, ölümün şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve alametleri, cehennem ve cehennemliklerin halleri, iyliği emir ve kötülüğü men, tevbe, anababa hakkı, sıla-i rahim, komşu hakkı, içki ve kötülükleri, yalan, gıybet, haset, koğuculuk, kibir, kin, gayz ve kötülükleri ile dünya, sabır ve çeşitleri, zina, faiz, zulüm, ihsan, Allah korkusu, şükür, helal ve haram kazanç ve sonuçları, tevekkül, haya, niyet, hac, cihat, mücadele, ölçü, karı-koca hakkı, hastalık, hasta ziyareti, rızık, tekfir, içtihat, itaat, şeytan gibi konuları aydınlığa kavuştururken çeşitli mev'ize ve hikâyeler de anlatılmaktadır. 

 

 

 Tenbihül Gafilin Bostanül Arifin Kitabının tanıtımı sona erdi.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 12,00 TL  24,00 TL 
3 8,00 TL  24,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Güzel Vaazlar ve Sohbetler, 5 Cilt, Ragıp Güzel

5 Cilt, 2.732 Sayfa, 1.Hamur Şamua

Kdv Dahil : 90,00 TL

Süleymaniyeden Hitap 3 Cilt - Ömer Öztop

2.Hamur ithal kağıt, 3 Cilt, 872 sayfa

Kdv Dahil : 11,50 TL

Minberden Öğütler Diyanet İşleri Yayınları

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 270 sayfa

Kdv Dahil : 6,00 TL

Kurandan Öğütler 2 Cilt

2.Hamur , 2 Cilt, 851 sayfa

Kdv Dahil : 10,00 TL

Örnek Vaazlarım Mehmet Altunkaya, 5 Cilt

1.Hamur Beyaz, 5 cilt, 2.507 Sayfa

Kdv Dahil : 75,00 TL

Bostan Gülistan - Altın Küpeler - Sadi Şirazi

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 448 sayfa

Kdv Dahil : 16,50 TL

Sohbetler ve Nasihatler Mehmed Emre, 5 Cilt

2.Hamur, 5 cilt, 3.011 sayfa

Kdv Dahil : 79,00 TL

52 Haftaya 52 Vaaz 3 - Ragıp Güzel

2.Hamur ithal kağıt, ciltli, 577 sayfa

Kdv Dahil : 19,00 TL

Mekasıdut Talibin - İlmihal Tasavvuf Meviza Kitabı

1.Hamur Sarı Şamua, 420 Sayfa, Ciltli

Kdv Dahil : 16,00 TL

52 Haftaya 52 Vaaz, 4 Cilt Takım

2.Hamur, Ciltli, 4 Cilt, 2.269 Sayfa

Kdv Dahil : 85,00 TL

Vaaz ve İrşad, Mehmet Altunkaya

1.Hamur beyaz kağıt, 5 Cilt, 3.732 Sayfa

Kdv Dahil : 114,00 TL

Dürretül Vaizin 2 Cilt

1. Hamur Şamua, Lüks Bez Cilt, 1.220 Sayfa

Kdv Dahil : 33,00 TL

Fatih Minberinden Müminlere Hutbeler

1. Hamur - 2 Cilt - 1.344 Sayfa

Kdv Dahil : 43,00 TL

Çocuklar İçin Her Güne 1 Ders

1. Hamur Şamua, Ciltli, 848 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Ailede Nur Sohbetleri

Karton Kapak, 2. Hamur, 407 Sayfa

Kdv Dahil : 10,00 TL

Riyazüs Salihinden Hadis Sohbetleri

1. Hamur Beyaz Kağıt , Ciltli, 1.004 Sayfa

Kdv Dahil : 20,00 TL

Yar İle Şimdi - Tasavvufi Sohbetler

2.Hamur İthal Kağıt, Karton Kapak, 272 Sayfa

Kdv Dahil : 7,00 TL

Gençler İçin Her Güne 1 Ders

Şamua, Lüks Ciltli, 790 Sayfa

Kdv Dahil : 21,00 TL

Gafletten Kurtuluş 2 Cilt

Ciltli, 2.Hamur ithal kağıt, 890 Sayfa

Kdv Dahil : 28,50 TL

Kaynaklarıyla Müminlere Vaazlar 2 Cilt

Ciltli, 2.Hamur İthal Kağıt, 1136 Sayfa

Kdv Dahil : 35,00 TL

Hanımlar İçin, Her Güne Bir Ders, Alimlerimizin Dizleri Dibinde

Lüks Ciltli, Şamua, 870 Sayfa

Kdv Dahil : 19,00 TL

Tefcirut Tesnim Fi Kalbin Selim Sohbet Kitabı

Ciltli,1.Hamur sarı şamua, 2 Cilt, 1.143 Sayfa

Kdv Dahil : 37,00 TL

Her Güne 1 Ders Aileler İçin Polen Yayınları

Ciltli, Şamua, Lüks Cilt, 936 Sayfa

Kdv Dahil : 20,00 TL

Mevızai Hasene Tercümesi Seyyid Abdülehad Nuri

Ciltli, 1.Hamur Sarı Şamua, 565 Sayfa

Kdv Dahil : 19,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

Fıkhus Sünne Ayet ve Hadislerle İslam Hukuku

Ciltli, 2.Hamur, 1.763 Sayfa

Kdv Dahil : 69,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi